مونتاژ و نصب صحیح درب سیفتی باکس بیوسیف

نحوه مونتاژ درب سیفتی باکس

درب قرمز رنگ محصول را با زاویه ۳۰ درجه نسبت به لبه مخزن زرد رنگ نگه داشته مطابق تصویر .

سیفتی باکس

با انگشت دست بر روی نقطه تماس فشار دهید.

سیفتی باکس

درب قرمز رنگ را روی مخزن زرد رنگ با انگشت شست یا کف دست در جهت خلاف عقربه های ساعت فشار داده تا صدای قفل شدن زبانه ها را شنیده شود. این عمل را تا بسته شدن کامل درب ادامه دهید.

 

در مرحله آخر  با فشار کف دست درب سفتی باکس را محکم کنید.

سیفتی باکس مرحله 4
این نوشته در بلاگ ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.