گواهینامه ها و افتخارات شرکت

شرکت پارسیان ایمن کیمیا در راستای استراتژی ارتقای کیفیت و استانداردسازی محصولات خود موفق به دریافت پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن و تجارت و گواهینامه استاندارد از اداره کل استاندارد، گواهینامه ISO 13485  از کمپانی BRS و همچنین دریافت پروانه ساخت تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت، برای محصولات خود با نام تجاری Biosafe  شده است.

جواز تاسیس86
جواز تاسیس سال86
پروانه ساخت وسیله پزشکی
پروانه ساخت وسیله پزشکی
پروانه بهره برداری
پروانه بهره برداری
گواهینامه ایزو
گواهی انستیتوپاستور ایران بیوسیف
تاییدیه انستیتو پاستور