نمایش دادن همه 3 نتیجه

لگن زیر بیمار ولوله ادرار مردانه و زنانه
(bed pan and urinuls)

این محصولات روشی رایج و مناسب برای جمع آوری ادرار و مدفوع بیمارانی است که توانایی استفاده از سرویس بهداشتی را ندارند.لگن و لوله ادرار زنانه و مردانه به جهت آسایش وراحتی بیماران طراحی شده است.

لگن و لوله ادرار

لگن بیمار

0تومان

لگن و لوله ادرار

لوله ادرار مردانه

0تومان

لگن و لوله ادرار

لوله ادرارزنانه

0تومان